… voor opdrachtgevers

Ik zoek personeel.

 

Mede naar aanleiding van de economische ontwikkelingen zullen bouwbedrijven in de komende jaren waarschijnlijk steeds meer met zzp’ers of met uitzendbureau’s willen werken om beter om te kunnen gaan met grote vraagschommelingen in de bouw.

 

De Belastingdienst zal in reactie hierop steeds strenger gaan toezien op het ontstaan van verkapte dienstverbanden met zzp’ers en het risico op naheffingen voor bouwbedrijven neemt daardoor toe. Daarbij zal het aantrekken van de meest gekwalificeerde zzp’ers in de bouw een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het behalen van de doelstellingen van bouwbedrijven. Toch is de reactiesnelheid en het aanpassingsvermogen van bouwbedrijven vaak onvoldoende om hier zelf succesvol op in te spelen. Re-Flexx Services kan een cruciale bijdrage leveren in het slagvaardiger maken van uw bouwbedrijf bij het bewerkstelligen van uw groei in goede tijden, of het beperken van uw verliezen in slechte tijden, door uw flexibele schil te vergroten met personeel op uitzendbasis en/of bouw-zzp’ers. Dit hoeft nu niet meer ten kosten te gaan van kwaliteit of gepaard te gaan met risico’s op naheffingen.

 

Re-Flexx Services heeft zich ten doel gesteld op zo transparant mogelijke wijze als belangrijke schakel te fungeren in dit proces van inhuur van tijdelijk personeel en/of zzp’ers door bouwbedrijven, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over naheffingen en administratieve rompslomp.

 

Wat heeft u aan ons?

 

  • Ten eerste screenen wij ons personeel en de zzp’ers op alle papieren. Onder meer de VAR-wuo of VAR-dga (voor de betreffende werkzaamheden en jaar), KvK, aansprakelijkheidsverzekeringen, geldige VCA papieren en legitimatie. Daarnaast verzorgen wij alle contracten voor de werkzaamheden en zien we er op toe dat er voor meerdere opdrachtgevers wordt bemiddeld om naheffingen te voorkomen.
  • Wij werken met personeel en zzp-ers met ruime ervaring en een bewezen trackrecord in de bouw. Daarvoor checken we altijd minimaal drie referenties van uitvoerders of projectleiders van bouwbedrijven en geven we de mogelijkheid voor de opdrachtgever om zelfs op naam te bestellen uit de jongens die wij beschikbaar hebben.
  • Onze uitgebreide selectieprocedure voor u geschiedt onder meer op de volgende criteria: specialisatie, leeftijd, werkervaring, persoonlijkheid en persoonlijke situatie. Al onze jongens zijn in het bezit van een rijbewijs, vervoer en natuurlijk de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen om hun werk uit te mogen voeren.
  • Aanzienlijke lastenverlichting door beproefde en door de Belastingdienst goedgekeurde constructie: U werkt rechtstreeks met de door ons geleverde medewerker of bemiddelde zzp’ers. U krijgt van ons per week een verzamelfactuur voor onze jongens op uitzendbasis. U krijgt van de door ons bemiddelde ZZP-ers rechtstreeks een factuur welke u met hem dient aft e wikkelen. Één en ander is op maat naar wens aan te passen op de infrastructuur van de opdrachtgever.

 

 

Wij bemiddelen onder meer, maar niet uitsluitend, voor de volgende specialisaties:

 

  • Asbestsaneerder
  • Bouwvakhelper
  • Opruimwerkzaamheden
  • Sloopwerkzaamheden
  • Steenoven restaurateur
  • Vuurvaste metselaar